Наша політика в галузі якості

Наша компанія є провідним оператором GPS моніторингу, що займає кращі положення на Українському ринку.

Метою діяльності колективу є надання нових і традиційних послуг кожному клієнту шляхом:
• вдосконалення систем і процесів виробництва і постійного поліпшення якості надаваних послуг
• надання повного спектру послуг всім клієнтам незалежно від їх місцезнаходження по всій території України

Завдання компанії в області якості:
• Освоєння ефективної системи менеджменту якості, повністю відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000, і безперервне її удосконалення
• Використання новітніх технологій з метою розширення можливостей та зручності послуг, що надаються
• Розширення спектру послуг та своєчасне надання інформації споживачеві про додаткові види сервісу
• Постійне поліпшення якості послуг на основі потреб клієнта
• Забезпечення відповідальності кожного працівника від генерального директора до робітника за результати своєї праці
• Постійне і планомірне вдосконалення професійної підготовки працівників
• Регулярне проведення внутрішніх аудитів системи менеджменту якості та здійснення коригувальних дій, при виявленні відхилень від встановлених вимог

Керівництво компанії GPSM бере на себе зобов'язання:
• Пріоритетно вирішувати питання забезпечення і підвищення якості послуг
• Створювати необхідні умови для виконання Політики